ladan eskandarian- hani naguib research highlights